Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

A- A A+

logo transgurmetur 1Proje Adı:   Gurme Ve Şarap Turizmini Bulgaristan Ve Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinde, Geliştirilmesi Ve Tanıtımı (TransGurmeTur), Başvuru № CB005.1.22.046

2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005 Bulgaristan – Türkiye Interreg Sınır Ötesi İşbiliği Programı Sözleşme No: RD-02-29-238/31.07.2017

Ana Yararlanıcı:  Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan

Proje Ortakları:  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye, Trakya Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Bulgaristan

Öncelik Alanı    2. Sürdürülebilir Turizm

Özel Amaç  SH-2.2  Ortak Güzergahların Geliştirilmesiyle Sınır Ötesi Turizm      Potansiyelinin Artırılması

Toplam Bütçe (Avro)   73232,22

Için Ana Yararlanıcı: 41059,99 €

Için  Proje Ortak 2: 20133,00 €

Için Proje Ortak 3:12039,23 €

Proje Amaçları  

Projenin Genel Hedefi: Alternatif turizm biçimlerini teşvik ederek, Avrupa'da bölgesel uyumu artırmak amacıyla sürdürülebilir turizm alanında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğini artırmak ve geliştirmek.
Özel Hedef 1: Gurme ve şarap turizmi ve yenı turistik güzergahlar aracılıyla Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgesinde sürdürülebilir turizmi geliştirmek ve kapasitesini artırmak.

Özel Hedef 2: Gurme turizmini Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgesinde bilişim teknolojileri aracılıyla alternatif bir turizm çeşidi olarak geliştirmek ve tanıtmak.

Proje Faaliyetleri

 1. Proje yönetimi ve koordinasyonu.
 2. Bilgilendirme ve tanıtım.
 3. Bulgaristan ve Türkiye'deki gurme ve şarap turizm hedefleri araştırması
 4. Online platform ve mobil uygulama olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgesini tanıtan çok dilli Gurme Turist Rehberi yapımı.
 5. Bulgaristan ve Türkiye'de Mutfak Gösterileri organizasyonu, Gurme Turist Rehberi ve yeni turistik paketlerinin sunumu ve tanıtımı.

Proje Sonuçları

 1. 4 adet koordinasyon toplantısı;
 2. Hazırlanan 6 adet ihale dosyası;
 3. Görselleştirme, bilgi ve tanıtım;
 4. Gurme ve şarap turizmi üzerinde Bulgaristan ve Türkiye'de yapılmış 2 araştırma; 100 destinasyon içeren geliştirilmiş veri tabanı;
 5. Bulgaristan ve Türkiye'de güzergahlar içeren 6 adet yeni turistik paket;
 6. Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerinde geliştirilen Gurme Turist Rehberi - Online platform;
 7. Mobil uygulama;
 8. Bulgaristan ve Türkiye’de organize edilen 2 adet Gastronomi ve Mutfak Sergisi;
 9. Edirne ve Haskovo'da düzenlenen 2 basın toplantısı.

Hedef Gruplar

Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgesinden:

 • 100 KOBİ - oteller, restoranlar, şarap imalathaneleri, mandıralar, fırınlar, gıda pazarları, çiftlikler.
 • Turizm sektöründe 1000 temsilci - tur operatörleri ve turizm acentaları, turizm bilgi merkezleri, turizm dernekleri, sivil toplum örgütleri ve turizm meslek okulları. 

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır